Promocje

Nowe produkty

 §1 Składanie zamówień

 1. Klienci za pośrednictwem naszego sklepu internetowego mogą składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Zamawiający powinien podać zgodne z prawdą następujące informacje:
  - imię i nazwisko odbiorcy
  - numer telefonu kontaktowego
  - dokładny adres dostawy
  - wyszczególnienie zamawianych towarów.
 3. Zamówienia w naszym sklepie można składać:
  - internetowo za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk zamówienie
  - telefonicznie potwierdzając mailem
  - osobiście w naszym sklepie stacjonarnym
 4. Potwierdzenie zamówienia oraz terminu jego zrealizowania nastąpi telefonicznie tego samego dnia lub w kolejnym dniu roboczym od jego złożenia.
 5. Umowa kupna-sprzedaży towaru na podstawie złożonego i potwierdzonego zamówienia zawierana jest w języku polskim.§2 Realizacja zamówień

 1. Zamówienia realizowane są po pomyślnym potwierdzeniu telefonicznym lub mailowym.
 2. Potwierdzenie zamówienia obejmuje następujące informacje:
  - nazwa i kolor zamawianego towaru
  - zamówiona ilość
  - sposób dostarczenia
  - termin dostarczenia
  - koszt dostawy
  - całkowity koszt zamówienia
  - forma płatności
  - adres dostawy.
 3. Zamówienie, które z powodu braku kontaktu z zamawiającym nie będzie mogło być potwierdzone w ciągu 7 dni roboczych oraz z powodu braku wpływu  należności na konto do 7 dni roboczych zostanie anulowane.
 4. W przypadku niektórych towarów, wykonywanych na specjalne zamówienie, bądź też z wydłużonym terminem realizacji, zrealizowanie zamówienia może być w szczególnych przypadkach warunkowane wpłaceniem zadatku w wysokości minimum 25 % wartości zamówienia.
 5. Zamówienie może zostać anulowane w ciągu 7dni roboczych w przypadku innych powodów / np.braku w magazynie, błędnych danych, zmiany ceny itp./ o czym Klient zostanie poinformowany, a wpłacona należność zostanie niezwłocznie zwrócona.§3 Sposoby płatności

 1. Ceny wszystkich oferowanych towarów są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Dla każdej sprzedaży wystawiamy paragon fiskalny bądź / na żądanie/ fakturę VAT w polskich złotych.
 2. W naszym sklepie za towar można bezpiecznie zapłacić :
  - płacąc kurierowi przy odbiorze
  - robiąc przelew na konto bankowe
  - płacąc osobiście w naszym sklepie stacjonarnym
 3. Niektóre towary moga być wyłączone ze sprzedaży za pobraniem lub z płatności przelewem a niektóre tylko z płatnością przy odbiorze.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem pracowników naszej firmy do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta.§4 Transport towaru

 1. Towar dostarczamy na terenie całej Polski, a po sprawdzeniu możliwości i po indywidualnych ustaleniach wysyłamy również za granicę.
 2. Przesyłki nadawane są za pośrednictwem firm kurierskich. Przesyłki o niewielkich wymiarach mogą być wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Towar wysyłany jest w solidnym, dobrze zabezpieczonym opakowaniu, każda przesyłka jest ubezpieczona do wartości 5000zł.
 4. Odbiorca powinien sprawdzić zawartość przesyłki pod względem zgodności z dokumentem sprzedaży w chwili odbioru. Możliwe jest to po podpisaniu listu przewozowego, a w przypadku przesyłki za pobraniem dopiero po uregulowaniu należności. W szczególnych okolicznościach sprawdzenie powinno być dokonane w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki.
 5. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru lub uszkodzenia przesyłki podczas transportu należy w obecności kuriera spisać protokół szkody. Niezwłocznie należy powiadomić o tym fakcie sprzedawcę przesyłając do nas wypełniony i podpisany protokół ewentualnej szkody.§5 Koszt i czas dostawy

 1. Szacunkowy Koszt zapakowania i dostarczenia oferowanych przez nas produktów na terenie Polski wynosi ok. - 15,00 gabaryt A /np.jeździdlo, chodzik, fotelik 0-13/  lub 20 gabaryt B / np.wózek spacerowy, fotel 9-25/ lub 25,00 gabaryt C /np.zestaw 3w1: wózek+gondola+fotel/.
 2. Przesyłki pobraniowe powiększane są o wartość ok.5zł w zależności od rodzaju przesyłki.
 3.  Dokładny koszt transportu - indywidualnie dla określonych produktów podawany jest w trakcie zamawiania.
 4. Koszty wysyłek zagranicznych ustalane są indywidualnie, zależą od zawartości i miejsca dostawy oraz warunków firm kurierskich.
 5. Termin odbioru osobistego należy ustalać bezpośrednio z pracownikiem sklepu.
 6. Wraz z potwierdzeniem zamówienia pracownik sklepu podaje przybliżony dzień dostarczenia, a po nadaniu przesyłki na terenie Polski standardowo powinna ona zostać doręczona następnego dnia roboczego.
 7. Równolegle z nadaniem przesyłki Klient otrzymuje SMS-a lub maila z numerem listu przewozowego co umożliwia mu jej monitorowanie.
 8. W przypadku braku towaru w naszym magazynie Klient jest o tym informowany, w takim przypadku może przyjąć późniejszy wskazany termin dostarczenia towaru, może też zrezygnować z zamówienia.


§6 Warunki gwarancji

 1. Wszystkie oferowane w sklepie produkty zarówno nowe jak i używane są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu.
 2. Produkty nowe objęte są gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy zgodnie z zapisami w ich kartach gwarancyjnych.
 3. Wadliwy towar należy dostarczyć na adres siedziby naszej firmy, po uzgodnieniu większość producentów oferuje możliwość bezpłatnego transportu reklamowanego towaru bezpośrednio od Klienta do punktu serwisowego, korzystając na terenie Polski ze wskazanej firmy kurierskiej. Zasadne naprawy w okresie gwarancyjnym są bezpłatne.
 4. Podstawą rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego Klienta do sprzedawcy są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, w tym o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z p. zmianami).
 5. Niezależnie od gwarancji, zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ust. z dnia 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).§7 Zasady reklamacji

 1. W przypadku kiedy towar nie działa prawidłowo lub wystąpiła w nim usterka należy złożyć reklamację wypełniając zgłoszenie reklamacyjne na adres siedziby sprzedawcy.
 2. Prawidłowe zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  - imię i nazwisko klienta
  - numer paragonu/faktury
  - datę zakupu
  - model wózka lub innego artykułu
  - szczegółowy opis problemu
  - żądanie konsumenta
  - telefon kontaktowy i adres do wysyłki
 3. Sprzedawca w celu rozpatrzenia reklamacji Klienta dotyczącej wymiany lub naprawy towaru oraz w przypadku kwestionowania zgodności towaru z umową może skorzystać z opinii specjalistów, przedstawicieli autoryzowanych serwisów oraz przedstawicieli producenta.
 4. Reklamowane towary muszą być czyste i odpowiednio zapakowane.


§8 Wymiana i zwrot towaru

 1. Zgodnie z art.10 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. przy zakupach wysyłkowych klient ma prawo dokonania zwrotu zakupionego towaru w ustawowym terminie 14 dni.
 2. W celu dokonania wymiany lub zwrotu towaru należy:
  - zawiadomić sprzedawcę o zamiarze wymiany / zwrotu
  - wypełnić formularz wymiany / zwrotu towaru
  - dostarczyć towar z wypełnionym formularzem wymiany / zwrotu na adres siedziby sprzedawcy.
 3. Produkty wykonywane na specjalne zamówienie oraz niestandardowo modyfikowane wg zaleceń Klienta nie podlegają zwrotom.
 4. W przypadku wszelkich zwrotów pracownicy naszej firmy nie mają możliwości wydania gotówki i nie przyjmują przesyłek za pobraniem.
 5. Po otrzymaniu towaru wraz z formularzem zwrotu i paragonem, a w przypadku faktur VAT po otrzymaniu faktury korygującej, pieniądze za towar w stanie nienaruszonym zwracane są do 7 dni na wskazane w formularzu dane.§9 Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez sklep z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w Ustawie z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.
 3. Każdy z klientów ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania o zaprzestanie ich przetwarzania, wolę wszelkich zmian należy zgłaszać na adres siedziby firmy.
 
 

W związku w wejściem z dniem 25 maja 2018 r. w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE firma ABO-F.H.P.U. BEATA OWCZAREK pragnie Panią/Pana poinformować, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ABO-F.H.P.U. BEATA OWCZAREK z siedzibą w Łodzi przy ul.B.Limanowskiego 107 posiadająca numer NIP 727-013-21-46, Regon: 471039980

 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających ze współpracy związanej z nabywaniem lub sprzedażą przez Panią/Pana produktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej „Rozporządzeniem”)

 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. W/w prawa mogą być zrealizowane w ten sposób, że skieruje Pani/Pan wiadomość drogą elektroniczną na adres mailowy abo.poczta@wp.pl a w przypadku, gdy nie otrzyma Pani/Pan potwierdzenia od Administratora, że otrzymał wiadomość prosimy skierować pisemny wniosek w tej sprawie na aktualny w danym momencie adres siedziby Administratora z dopiskiem na kopercie „Dane osobowe – dyspozycja”. Powyższy wniosek zostanie rozpatrzony w oparciu o obowiązujące przepisy a o wyniku tego zostanie Pani/Pan poinformowany.

 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa:

*przed 25 maja 2018 r. organ nadzorczy - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,

*po 25 maja 2018 r. organ nadzorczy - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podanie danych jest niezbędne w świetle obowiązujących przepisów, aby możliwe było zawarcie umowy sprzedaży lub kupna i realizowanie praw i obowiązków z niej wynikających.

 2. Przewidywane kategorie odbiorców danych:

        *pracownicy ABO -F.H.P.U.: dział handlowy, kadra kierownicza, dział serwisu.

        *zewnętrzni dostawcy usług związanych z obsługą wysyłkową, prawną, księgową oraz informatyczną.

 1. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.

 2. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 3. Dane osobowe niezbędne z uwagi na przepisy rachunkowo podatkowe będą przechowywane przez okres wymagany zgodnie z tymi przepisami. Pozostałe dane zostaną usunięte w ciągu 2 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym było zrealizowane ostatnie zamówienie.§10 Postanowienia końcowe

 1. Wskazany adres siedziby firmy jest jednocześnie aktualnym adresem korespondencyjnym sprzedawcy.
 2. Wszystkie towary, nazwy oraz znaki handlowe w naszym sklepie używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.
 3. Regulamin jest częścią zawieranej umowy kupna–sprzedaży, a jego treść jest obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia zamówienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. Złożenie zamówienia w sklepie www.komisik.com.pl oznacza akceptację postanowień tego regulaminu.